Skip to main content
  • Training: Vergunningverlening onder de Omgevingswet (2 dagen)

Training: Vergunningverlening onder de Omgevingswet (2 dagen)

Hoe hou je als gemeente de winkel open in de 'verbouwingsperiode' nu de Omgevingswet in werking is getreden? Want ook na 1 januari 2024 komen er principeverzoeken en vergunningaanvragen  binnen. Welke planologisch-juridische route neem je om deze aanvragen tot een goed einde te brengen? In de training ‘Vergunningverlening onder de Omgevingswet’ krijg je antwoord op deze vragen. In twee dagdelen leer je met collega’s hoe je aanvragen in behandeling kan nemen én tot een goed einde kan brengen.

Aanpak 

De traning Vergunningverlening onder de Omgevingswet is een ‘proeverij’. Aan de hand van lokale situaties onderzoeken we de routes waarmee je als vergunnningverlener tijdens de transitiefase het best van een vergunningaanvraag tot een bouw- en gebruikstitel kan komen. Daarvoor gebruiken we een routekaart, die je de verschillende wegen laat zien die je kan volgen onder de Omgevingswet. Want ook onder de nieuwe wet leiden er meerdere wegen naar Rome. 

Dag 1

Het eerste dagdeel bespreken we de moeilijkheden én mogelijkheden van de Omgevingswet. De verschillende kerninstrumenten onder de Omgevingswet komen aan bod, inclusief de mogelijkheden die deze specifiek voor een gemeente bieden. Hoe kan je als gemeente je slagkracht behouden onder de Omgevingswet? Waarom is ‘beleidscyclusdiscipline’ belangrijk ?  De opbrengst is een gemeenschappelijk gedragen insteek voor de invoeringsstrategie Omgevingswet van de gemeente.

Dag 2

Het tweede dagdeel gaan we meteen concreet aan de slag met casussen. Werkenderwijs komen tal van vragen langs. Bijvoorbeeld; welke route kies je voor welk initiatief? Hoe weeg je af waar je wel of niet aan wil meewerken? We staan uitgebreid stil bij de omgevingsvergunning en de twee sporen die daaruit voortkomen (de binnenplanse en buitenplanse OPA). Daaruit komen we uit bij tal van andere vragen zoals wat de rol is van het college en welke taken je neer kan leggen bij de initiatiefnemer. Maar ook de m.e.r.-plicht en nut en noodzaak van een omgevingsplan komen aan de orde.

We inventariseren samen de kennis, vaardigheden en procedures die je nodig hebt om de gekozen route met succes te doorlopen.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de plantoetsing en vergunningverlening om gemeentelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.

Geschikt voor teams en groepen tussen de 6 tot 20 personen.

Door wie

De cursus is ontwikkeld door Omgevingswetspecialist mr. Jan Oosterkamp. Je wordt begeleid door onze ervaren cursusleiders.  

Resultaat

Na de cursus kan je als gemeente verder aan de slag met de Adaptiefase. Je weet alles over de mogelijkheden van de Omgevingswet, want ook met deze wet wil je vergunningaanvragen goed en zorgvuldig kunnen behandelen en afronden!