Skip to main content

Klimaat en energie

Klimaat en energie dringen door in alle werkzaamheden van ons bureau. Ze zijn leidend in wat we doen. Ieder plan is een kans om Nederland duurzamer te maken! Of het nu om een strategie gaat, om een ontwerp of een juridisch plan.

Daarom stellen we bij opdrachten onszelf de vraag op welke manier het plan kan bijdragen aan de klimaatadaptatie, de energietransitie of het verbeteren van de biodiversiteit. Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt een verschil.

Ons team, jouw plan

Onze projectteams bestaan altijd uit collega’s met verschillende expertises. Bij ons werken ontwerpers samen met ecologen om projecten natuurinclusief of klimaatadaptief te maken. Het versterken van biodiversiteit is een heel belangrijk onderdeel om de verandering van het klimaat te beperken. Onze experts op het gebied van proces en ontwerp zorgen voor een goede plek in het landschap, waar duurzaam opwekken van energie ingepast kan worden. Ze maken daarvoor een gedragen plan. Dit is essentieel bij het inpassen van zonnevelden, het maken van een Regionale Energie Strategie of Energievisie.

Onze strategische adviseurs zetten hun kennis in om duurzaamheid in de volle breedte in visies en planuitwerkingen te integreren. Onze juristen weten als geen ander hoe je met het opstellen van regels duurzame plannen makkelijker realiseerbaar maakt of duurzame maatregelen verplicht stelt. Bijvoorbeeld in omgevingsplannen; ook daar weten we de weg wat betreft de duurzame mogelijkheden.

Milieuonderzoek 

Maar er is meer. Bij veel ruimtelijke plannen zoals woningbouw of bedrijfsontwikkeling doen wij onderzoek naar de effecten op het milieu. Bijvoorbeeld onderzoek naar stikstof en effecten van het plan op natuur of het watersysteem. Wij kijken of een planvoornemen voldoende aandacht besteed aan waterveiligheid en waterberging. Zo niet, dan helpen wij de initiatiefnemer op weg. Ons specialistisch onderzoek is daarom een belangrijk onderdeel van onze projecten.

Benieuwd naar wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op met Mischa Teensma.