Skip to main content
  • Omgevingsplanactiviteit (bopa en opa)

Omgevingsplanactiviteit (bopa en opa)

Projecten en initiatieven kan je onder de Omgevingswet goed realiseren met een bopa of een opa. Dit werkt als volgt:

Is je plan in strijd met het omgevingsplan: bopa

Plannen die niet binnen het omgevingsplan passen, maken we mogelijk met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Met een bopa verleen je een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan. Met de aanvraag onderbouw je, ondanks de strijdigheid met het omgevingsplan, dat er sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Daarnaast toets je aan alle relevante en nieuwe wettelijke vereisten.

De bopa ligt in het verlengde van de oude vergunning ‘strijdig gebruik’, maar toch is het even opnieuw kennismaken. Dit komt ook doordat de achterliggende digitale techniek de manier van werken flink verandert. De mogelijkheden voor het gebruik van de bopa zijn groot? Wij adviseren je graag. Zo is de bopa zeker niet alleen geschikt voor kleine projecten, maar kan het ook ingezet worden voor grotere plannen! Daarover lees je hier meer

Wij stellen graag de aanvraag voor een bopa voor je op, inclusief de onderbouwing. Daaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een toets aan de wettelijke vereisten.

Is je plan niet in strijd met het omgevingsplan: opa

Ook als je plan past binnen het omgevingsplan kan een 'opa' nodig zijn. Een binnenplanse opa is een activiteit die voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Maar, voor deze activiteit is wel een vergunning nodig. De gemeente bepaalt meestal zelf om wat voor activiteiten het gaat en neemt hiervoor regels op in het omgevingsplan. Voorbeelden van binnenplanse opa's kunnen zijn: het kappen van bomen, het organiseren van een festival of het plaatsen van een horecaterras.

Weet je niet zeker of een binnenplanse opa nodig is voor je plan, of werk je als gemeente aan het omgevingsplan waarin je deze opa's benoemt? We helpen je graag verder.