Skip to main content

Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar werken we als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Pilots Programma Vitaal Platteland

Hoe werk je met een kwalitatief afwegingskader voor ontwikkelingen in het buitengebied? In haar programma Vitaal Platteland heeft de Gemeente Oldebroek een nieuwe manier voor het afwegen van initiatieven vastgesteld. De eerste pilots draaien.  

Bedrijventerrein De Wildeman III - Zaltbommel

Een integrale planaanpak voor de nieuwe fase van een bedrijventerrein. Naast de juridische borging, maakten we het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en landschappelijke inpassing. Ook verzorgden we de noodzakelijke onderzoeken om de haalbaarheid aan te tonen. 

Definitief stedenbouwkundig ontwerp Swifterbant-Zuid

Na de eerste ontwikkelfase van een globaal stedenbouwkundig plan voor ruim 700 woningen, heeft ons bureau de uitwerking van het definitieve stedenbouwkundige plan opgepakt. Zo ontwerpen we door de schalen heen; van globale schets naar een uitgewerkt plan op detailniveau.   

Stikstofplafond voor Schiermonnikoog

Hoe kan je een stikstofplafond juridisch borgen in het omgevingsplan van de gemeente? Op Schiermonnikoog gebeurt het. Daar lieten zeven boeren vrijwillig hun veestapel krimpen met 38% om de uitstoot van stikstof op de kwetsbare natuur van het eiland te beperken. Hoe leg je dit vast in je ruimtelijk plan? 

Oldebroek West fase 3

Een integraal plan voor 230 woningen, waarin particpatie met bewoners en stakeholders, het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan en het opstellen van een flexibel bestemmingsplan samenkomt. 

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn

Gebiedsontwikkeling van De Poort van Hoorn tot een toekomstbestendig gebied met nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus. Een binnenstedelijke herontwikkeling, op steenworp afstand van een modern multimodaal mobiliteitsknooppunt, de historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland.

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in!