Skip to main content

Jan Oosterkamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider

Jan beschikt over een zeer gedegen theoretische kennis van het ruimtelijke bestuursrecht. Hij weet die kennis heel praktisch in te zetten bij de complexe ruimtelijke vraagstukken waar hij bij betrokken is. Jan adviseert proactief, dat wil zeggen dat hij op zoek gaat naar de ‘vraag achter de vraag’. Vanuit die professionele, betrokken houding legt hij op succesvolle wijze de koppeling tussen proces en product. Jan communiceert op een open en contactrijke wijze.