• Grootschalige herstructurering zonder bestemmingsplan
 • Home
 • Projecten
 • Grootschalige herstructurering zonder bestemmingsplan

Grootschalige herstructurering zonder bestemmingsplan

Voor een gemeente in Nederland werken we aan de herstructurering van een groot en verouderd gemengd gebied naar een moderne, hoog stedelijke woonwijk. Deze herstructurering speelt zich af in de overgangsfase naar de nieuwe Omgevingswet. Hoe kan zo’n grootschalige ontwikkeling doorgang vinden terwijl veel gebiedsontwikkeling stokt?

 • Projectnaam:
  Herstructurering
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022-2023
 • Locatie:
  Nederland
 • Opdrachtgever:
  Nederland
 • Projectleider/contactpersoon:

Als bestemmingsplan of omgevingsplan geen uitkomst bieden 

Voor dit gebied was duidelijk dat de herstructurering onder de Wro niet mogelijk was; een bestemmingsplan zou niet op tijd in procedure zijn. Maar, een grootschalig en complex project als dit vatten in een omgevingsplan kent ook vele bezwaren; in de aanloopfase naar de Omgevingswet hebben we nog te weinig ervaring en inzicht om te kunnen rekenen op een snelle besluitvorming.

Kortom, voor grootschalige herontwikkeling kan in dit geval dus noch het (partiele) bestemmingsplan, noch het omgevingsplan uitkomst bieden om de transformatie mogelijk te maken.

Realiseer plannen met een projectbesluit of omgevingsvergunning

Ons pleidooi voor dit project is om het plan (bestemmingsplan of omgevingsplan) niet meer te gebruiken als kader voor een ontwikkeling, maar uitsluitend voor het beheer nadien. Ontkoppel voor grootschalige plannen de ontwikkeling van het (juridisch) beheer.

Dat betekent: de ontwikkeling maak je mogelijk door in een vroegtijdig stadium bij de gemeenteraad instemming te vragen om af te wijken van het geldende ruimtelijke plan. Met een projectbesluit of omgevingsvergunning ga je vervolgens je plannen realiseren. Dit is ook toepasbaar op grootschalige projecten! Het ruimtelijk plan komt pas aan de orde als de transformatie is afgerond. Het legt dan de kaders vast voor het gebruik in de eindfase.

Eindresultaat

Maak de knip tussen ontwikkeling en beheer

Gebiedstransformatie kent drie, elkaar opvolgende fases: de planfase, de ontwikkelfase en de beheerfase. De planfase ziet op de stedenbouwkundige opzet en gaat gepaard met een schets, een Masterplan of een Gebiedsvisie. Door af te stappen van het bestemmingsplan koppelen we de ontwikkelfase los van de beheerfase. Dat geeft belangrijke procedurele, bestuurlijke en inhoudelijke voordelen. Wel moet je te zijner tijd de beheerfase verzegelen met een normenkader. Bij het voltooien van de ontwikkeling stel je dus alsnog een (deel)omgevingsplan op.

Benieuwd naar de achtergronden van deze aanpak? Hier lees je er meer over.  

 

Jan Oosterkamp

Meer weten? Neem contact op met Jan Oosterkamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
0334656545