BLOG3

  • Home
  • Over Founding Fathers en een vooruitstrevende geschiedenis

Over Founding Fathers en een vooruitstrevende geschiedenis

PieterschollemaMet de renovatie van onze vergaderruimte in Assen heeft de geschiedenis van ons bureau een prominente en zichtbare plek gekregen. Van boven de schouw kijken Piet Bügel en Rein Hajema in getekende vorm mee tijdens alle besprekingen. Zij hebben met het starten van hun eigen bureau de basis gelegd voor de fusie in 1994 waaruit het huidige BügelHajema Adviseurs is ontstaan. Deze basis komt niet alleen tot uitdrukking in de naam, maar meer nog in de manier waarop het bedrijf is georganiseerd. Al voor de fusie hadden beiden hun eigendom overgedragen. Niet in de traditionele vorm aan een enkele opvolger, maar aan het collectief. Na de fusie is deze gedachte vervolmaakt; de aandelen zijn ondergebracht in een stichting. Deze stichting wordt bestuurd door alle medewerkers van BügelHajema Adviseurs. Hier wordt samen besloten over strategie en begroting, over investeren of sparen, over arbeidsvoorwaarden en bemensing van de directie. Ook moeilijke besluiten in tijden van tegenspoed en reorganisatie worden samen genomen. Deze gezamenlijkheid zorgt voor draagvlak en betrokkenheid waarbij geld verdienen een middel is en geen doel. Geen maximale winst voor een paar aandeelhouders maar de blik gericht op continuïteit en mooi en zinvol werk.

foundingfathersNog steeds ontmoet ik vragende blikken als ik vertel over ons bedrijf en hoe wij de dingen doen. Deze beantwoord ik met zelfvertrouwen, gesteund door onze lange geschiedenis als bewijs dat het werkt. En vanuit eigen overtuiging. Ik voel me hier thuis en zou het niet anders willen. Afgelopen jaar kwam een einde aan mijn benoemingsperiode als Algemeen directeur. De zes jaren zijn in alle opzichten voorbij gevlogen. Dankzij de hoogtepunten en ondanks de dieptepunten hoefde ik uiteindelijk niet lang na te denken over mijn beschikbaarheid voor een herbenoeming. Ik ben nog niet klaar en er is de komende tijd veel te doen. De samenleving is veranderd, wij zijn veranderd en nu gaat ook de wet nog veranderen. Kortom genoeg te doen! Mijn beschikbaarheid was daarmee een feit en werd gevolgd door het herbenoemingsbesluit door mijn collega’s in december. Een moment van trots en als ik eerlijk ben, ondanks de nuchtere Groninger in mij, ook enige ontroering.
En zo mocht ik deze week de eerste directievergadering van het nieuwe jaar voorzitten. In onze gerenoveerde vergaderruimte onder toeziend oog van onze founding fathers, Piet Bugel en Rein Hajema. Bewust van wat is geweest en samen vol vertrouwen op weg naar de toekomst, wat die ook maar brengen mag.

Pieter Schollema

Pieter Schollema

Algemeen directeur / jurist omgevingsrecht

Contact