Skip to main content
  • Omgevingsplan

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is in de Omgevingswet hét instrument om gebiedsgerichte en algemene regels voor de fysieke leefomgeving vast te stellen. Het maken van een omgevingsplan biedt veel mogelijkheden. Maar wat past bij jouw gemeente? Wij hebben met het opstellen van omgevingsplannen veel ervaring. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, dan vertellen we je graag meer.

Een omgevingsplan maken met BügelHajema

Wie een plan heeft (bouwen, een functie veranderen, een weg aanleggen, een sloot dempen of bijvoorbeeld een evenement organiseren) moet straks in het omgevingsplan kijken of dat ter plaatse mag, of er een vergunning voor aangevraagd of een melding voor gedaan moet worden.

In iedere gemeente gaat een bestemmingsplan straks automatisch over in een omgevingsplan met het in werking treden van de Omgevingswet. Dit is geregeld in het overgangsrecht. (link) Maar het maken van een nieuw omgevingsplan loont, het biedt namelijk veel meer mogelijkheden. Het is daarom van belang om aan de slag te gaan. BügelHajema Adviseurs werkt samen met gemeenten aan omgevingsplannen. Samen bekijken we waar behoefte aan is. Wij ondersteunen gemeenten bij het hanteerbaar maken van de grote opgave om een omgevingsplan op te stellen.

Wat regelen we in het omgevingsplan?

Het maken van een omgevingsplan is een keuzeproces. Keuzes over het wat: wat wil je regelen in het plan? Neem je bestemmingsplannen beleidsneutraal over? Of kies je voor een geheel nieuwe (flexibelere?) ordening in de leefomgeving? Verplaats je alle gemeentelijke verordeningen over de leefomgeving naar het omgevingsplan? Of blijf je zaken ernaast regelen? Welke keuzes maak je bij het omzetten van de bruidsschat? Welke nieuwe milieuregels neem je op in het plan? Hoeveel lokaal maatwerk pas je toe?

Hoe regelen we dat in het omgevingsplan?

Daarnaast werken we samen aan de belangrijke vraag van het hoe: wat is de opzet van het omgevingsplan? Het instrument vraagt om een nieuwe structuur, een ordening van regels. Gemeenten moeten daarbij hun eigen invulling kiezen. Welke factoren laat je daarbij de doorslag geven? Herkenbaarheid van wat er nu is, kan belangrijk zijn. Maar het omgevingsplan moet ook toekomstgericht zijn en passen bij de nieuwe opgaven.

BügelHajema Adviseurs ondersteunt gemeenten in heel Nederland bij het ontwikkelen van het omgevingsplan. Wij brengen keuzes in beeld, helpen bij het stellen van prioriteiten, ondersteunen bij het afwegen van opties en verankeren de wensen van de gemeente in producten waar je mee verder kunt.

Vragen over omgevingsplannen? Neem contact met ons op! We helpen je graag verder.