Skip to main content

Albert Jan Meeuwissen

Senior jurist omgevingsrecht

Albert Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring op het terrein van het omgevingsrecht. Na zijn militaire dienst als reserveofficier te hebben afgesloten startte hij bij de Inspectie Ruimtelijke Ordening (Min. Vrom) zijn carrière. Hij opereerde als juridisch beleidsmedewerker en plaatsvervangend hoofd dicht op het gemeentebestuur. Met zijn zeer grondige en actuele kennis van het omgevingsrecht en zijn jarenlange ervaring weet hij projecten tot uitvoering en procedures tot een goed einde te brengen. Hij wordt op persoonlijke titel gevraagd voor het begeleiden of juridische advisering t.a.v. moeilijke en lastige projecten evenals diverse vernieuwende projecten (Crisis- en herstelwet, Natuurwetgeving). Ook is hij via Platform 31 en de Berghauser Pont Academy actief in het geven van workshops en cursussen. Creatief meedenken, uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid zijn drijfveren.