Skip to main content
  • Omgevingsplan maakt kiezen tussen bekend en nieuw eenvoudiger

Omgevingsplan maakt kiezen tussen bekend en nieuw eenvoudiger

Met de gemeente Elburg maakt BugelHajema een omgevingsplan voor de kern Doornspijk. Met dit omgevingsplan als leidraad maken we een ‘casco’ (basisstructuur) voor het gehele omgevingsplan van de gemeente Elburg. Het blijkt een waardevolle en leerzame casus.

Casco en omgevingsplan: Twee vliegen in één klap

Het is voor elke gemeente belangrijk om te beschikken over een basisstructuur, oftewel een casco, voor het omgevingsplan. Met het casco kan een gemeente richting 2029 stapsgewijs het gebiedsdekkende omgevingsplan invullen. De gemeente Elburg kiest ervoor dit casco te ontwikkelen volgend op het eerste concrete omgevingsplan. Dat is ontzettend waardevol, omdat het nadenken over een casco los van inhoud, een hele lastige, theoretische exercitie kan zijn. Door direct een omgevingsplan te maken, toetsen we het casco meteen in de praktijk. Daardoor overzien we beter wat de praktische gevolgen zijn van gemaakte keuzes. Aan de hand daarvan kunnen we het casco aanscherpen en verbeteren, nog voordat de gemeente het vaststelt.

Met het omgevingsplan van Doornspijk had de gemeente zelf een begin gemaakt, met het doorlopen van een mooi participatietraject. Hierbij brachten ze in beeld wat inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van de kern. Deze uitgangspunten vertalen we in het eerste omgevingsplan van de gemeente. Samen met de gemeente gaan we aan de slag om de keuzes te maken die hiervoor nodig zijn. Deze nemen we vervolgens mee in de structuur en de opbouw van het casco. Maar ook over de rol van wat we nu nog bestemmingen noemen. Welke plek krijgen deze bestemmingen in het nieuwe omgevingsplan?

Kiezen tussen wat vertrouwd is of nieuw

Door middel van werksessies met professionals uit de gemeentelijke organisatie verkennen we manieren om op een andere manier naar ‘ruimtelijke ordening’ te kijken: het karakter van gebieden (bijvoorbeeld als ‘woongebied’ of meer gemengd ‘dorpsgebied’) staat hierbij centraal. We merken dat een belangrijk thema is: je afvragen waarom de zaken geregeld waren zoals ze waren. Dan kies je daarna bewust tussen het vertrouwde en het nieuwe.

Wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan contact met ons op!

Eva Brascamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
Eva is een ervaren jurist op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht en het daarmee samenha...
Deel dit artikel

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!