Skip to main content
  • Bestuurlijke begeleiding

Bestuurlijke begeleiding

Onder de Omgevingswet veranderen de verhoudingen tussen het college van B&W en de gemeenteraad. Zij maken nieuwe afspraken over de manier waarop raad en college samen werken en koers bepalen. Iedere gemeente krijgt hier mee te maken. BügelHajema begeleidt diverse gemeenten op bestuurlijk niveau. Door met de raad en het college te kijken naar de verdeling van de rollen en taken. Dit kan met bijzondere werkvormen, maar ook het directe gesprek ontwijken we niet.

Koers bepalen op bestuurlijk niveau, dat doe je zo

Zo kunnen we bekijken wanneer de gemeenteraad actief betrokken wil worden bij besluiten en wanneer ze dit overlaten aan B&W. We bespreken met het college op welke wijze zij de besluiten over aanvragen voor een omgevingsvergunning wil behandelen. Door bijvoorbeeld een adviescommissie in te stellen en participatie-eisen te stellen. Gemeenten hebben hier vrijheid in en dit biedt veel mogelijkheden!

Benieuwd naar hoe jouw gemeente op bestuurlijk niveau koers kan bepalen? We vertellen je graag meer.