Skip to main content
  • Participatie

Participatie

Bij ruimtelijk ontwerp speelt participatie een belangrijke rol. Deze is onder de Omgevingswet nog groter. Dat biedt veel mogelijkheden! De Omgevingswet verandert het ruimtelijke speelveld. En dat heeft ook gevolgen voor onze ontwerpprojecten. Niet in de laatste plaats omdat participatie een belangrijke rol vervult in deze wet. De Omgevingswet benadert de kwaliteit van de leefomgeving integraal. Participatie krijgt een centrale plek, omdat de belangen van de mensen die gebruikmaken van de leefomgeving voorop komen te staan. De manier waarop we participatie invullen is echter vormvrij. Dit kán onduidelijkheid geven. Maar, het biedt vooral heel veel mogelijkheden.

Kiezen voor participatie betekent duidelijkheid geven

In een project maken we samen met de opdrachtgever een passend plan voor participatie. Met als doel participatie te laten bijdragen aan een nog beter initiatief. Duidelijk en ingekaderd, zodat helder is wat de uitgangspunten zijn, waarover inbreng zinvol is, wanneer dat kan.

Wat kunnen we betekenen voor jouw plan? Neem contact met ons op om te overleggen.