Skip to main content
  • Inpassing zonnevelden en windenergie

Inpassing zonnevelden en windenergie

De aanleg van zonnevelden en windturbines heeft grote impact op onze ruimtelijke omgeving. Maar, het is hard nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. Hoe pak je dit zorgvuldig aan? In 2030 willen we dat minimaal 27% van ons energieverbruik uit duurzame bronnen komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Om die doelstelling te bereiken moeten we heel veel doen. Eén maatregel is de aanleg van velden met zonnepanelen en windmolens. Deze velden zorgen voor een grote verandering in ons landschap, het heeft impact op de natuur en voor de omwonenden.

BügelHajema werkt veel aan duurzame energieprojecten. Het is essentieel dat we daarbij zoeken naar de meerwaarde van het project. We zorgen voor een goede landschappelijke inpassing, maar willen ook de natuur versterken of waterberging realiseren. Waar mogelijk kijken we of bijvoorbeeld wandelroutes mogelijk zijn.

Participatie

We betrekken omwonenden nauw bij de uitwerking van plannen en waar mogelijk profiteren zij mee. Zo werken we mee aan een gedragen energietransitie. Het doorlopen van een zorgvuldig proces is essentieel voor het slagen van een plan. Door omwonenden vroegtijdig te betrekken kunnen ze in een vroeg stadium meedenken. Bijvoorbeeld door mede-eigenaar te worden van het plan. En omwonenden kunnen hun wensen uitspreken over de landschappelijke inpassing. Daar is vaak grote winst te behalen, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, wandelpaden of het planten van bijzondere (lokale fruit-) boomsoorten. Zo krijgt een omgeving ook iets terug voor het inleveren van groene ruimte. Zo maken we de diversiteit in het landschap groter. Door de energieopgave integraal op te pakken, creëren we een groter draagvlak en een breder gesteund plan.
Wil je meer weten? Neem contact op met Mischa Teensma.