Noordwijkerhout2

Agenda

30 juni 2016 Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied in de gemeenteraad
15 juni 2016 Behandeling Bestemmingsplan Buitengebied in de Commissie Ruimte en Wonen
Begin mei tot en met eind juni Aanleverdata documenten voor behandeling in de gemeenteraad 
12 januari tot en met eind april Beoordeling en beantwoording zienswijzen en opstellen nota van zienswijzen
25 november tot en met 5 januari 2016 Ontwerpbestemmingsplan ligt met het ontwerp PlanMER ter inzage
25 november 2015 Publicatie en start formele procedure . Het ontwerp ligt vanaf deze week voor zes weken ter inzage.
17 november 2015 Besluitvorming in college het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen
15 september tot 14 november 2015

Samenvatten en beoordelen ingekomen reacties uit de inspraak en het overleg
Aanpassen voorontwerp tot ontwerpbestemmingsplan

15 juli t/m 8 september 2015

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied vrijgegeven voor
inspraak en overleg met instanties

1 juli 2015

Voorontwerp bestemmingsplan ter bespreking in de
Commissie Ruimte & Wonen