Omgevingsvisie Hellendoorn, Natuurlijk Avontuurlijk

BügelHajema stelde een nieuwe omgevingsvisie op en koos met de opdrachtgever voor een vernieuwende aanpak. Bij de ontwikkeling van de ‘Omgevingsvisie Hellendoorn, Natuurlijk Avontuurlijk’ zijn bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen als gelijkwaardige partners betrokken. Motto: een ruimtelijke visie die inspireert, stimuleert, de kwaliteiten onderschrijft en ruimte geeft, zodat ontwikkelingen van onderaf tot stand kunnen komen.

Het Ministerie van IenM is ook enthousiast over de Omgevingsvisie, en heeft hem geplaatst op haar site als voorbeeldproject.

Vernieuwend
Het maken van een omgevingsvisie is nieuw. Alles draait om de ruimte voor initiatieven van ondernemers en inwoners en de werkwijze voor het opstellen van de visie.
De gemeente is ervan doordrongen dat het initiatief van de meeste ruimtelijke ingrepen bij ondernemers en inwoners ligt. Om die reden biedt de gemeente hen nu de ruimte.  In de omgevingsvisie zijn daartoe deelgebieden met een kenmerkende sfeer en karakter opgenomen. De traditionele toekenning van functioneel onderscheid is daarbij verlaten en als focus is gekozen voor: ´Alles kan overal, mits het maar bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de deelgebieden´. Het enige kader is de wet- en regelgeving van de hogere overheden.

samenwerken
Met het proces van co-creatie zijn bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen expliciet betrokken als gelijkwaardige partners. In plaats van het schrijven van documenten is de nadruk gelegd op het uitwisselen van ideeën en kennis en de mondelinge communicatie met beelden en symbolen.

Resultaat
Met de omgevingsvisie zijn in een kort tijdsbestek en in intensief contact met betrokkenen de contouren geschetst voor de toekomst. De visie inspireert, stimuleert, onderschrijft de identiteit en kwaliteiten van de gemeente en geeft ruimte, zodat ontwikkelingen van onderaf tot stand kunnen komen.
Met de omgevingsvisie hebben we een stap gezet in de richting van een nieuwe cultuur van planvorming.

De omgevingsvisie is te vinden op ruimtelijke plannen en is vastgesteld op 20 februari 2014.

andriesAndries van den Berg
Directeur/
Landschapsarchitect BNT
(0592) 31 62 06

Assen