• Home
  • Actueel
  • Exploitatieplan bij wegvallen ontwikkelende partij (Gemeente Koggenland)

Exploitatieplan bij wegvallen ontwikkelende partij (Gemeente Koggenland)

Dynamisch omgevingsmanagement

De gemeente Koggenland heeft recent het bestemmingsplan Polderweijde geactualiseerd en als ontwerp ter inzage gelegd. Het betreft een gebied dat is bestemd voor woningbouw en deels nog niet is vol gebouwd. Voor het gebied gold een exploitatieovereenkomst die onder de oude Wro tot stand was gekomen. Inmiddels is er één van de ontwikkelaars failliet gegaan wat betekent dat in ieder geval een deel van de overeenkomst niet meer zou kunnen worden uitgevoerd. BügelHajema verzorgde daarom naast het bestemmingsplan ook een exploitatieplan. Dit plan zal gelijktijdig met het bestemmingsplan worden vast gesteld. Hierdoor zal het verplicht kostenverhaal, zoals opgenomen in afdeling 6.4 Wro, weer zijn verzekerd.

Bij de ontwikkelingen van (woon)gebieden kunnen problemen ontstaan bij het wegvallen van exploitatieovereenkomsten door bijvoorbeeld faillissementen. Een grondexploitatieplan kan dan uitkomst bieden voor de problematiek. Bij het opstellen van de Grondexploitatiewet, die is opgenomen in de Wro, is niet (lang) stilgestaan bij de problematiek rond actualisering van bestemmingsplannen in relatie tot exploitatieplannen. Daardoor is het niet altijd even makkelijk om zicht te krijgen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden die de wet biedt ten aanzien van grondexploitatierecht en specifiek het kostenverhaal. BügelHajema helpt u graag om hierin de juiste weg te vinden.     

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Albert Jan vierkantAlbert Jan Meeuwissen
Jurist ruimtelijk bestuursrecht
(0592) 31 62 06

Assen

Michiel vierkantMichiel Mosterman
Technisch Planoloog/
Beleidseconoom
(058) 215 25 15

Leeuwarden