Projecten

Wat we doen bij BügelHajema? Wij werken aan projecten en processen in onze ruimtelijke leefomgeving. Je vindt ons van Schiermonnikoog tot Limburg. Daar werken we als procesbegeleider, onderzoeker, specialist Omgevingswet of ontwerper.

Lees hier meer over ons werk.

Beplantingsplan Veluwe, van schets naar hovenier

Een beplantingsplan voor een terrein in één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland; de Veluwe. BügelHajema adviseurs maakte voor een gebied op de Veluwe een beplantingsplan dat volledig aansluit bij de bestaande landschappelijke context en gebiedseigen kenmerken van de Veluwe, en waarbij de eisen van de provincie zijn meegenomen.  

Koersdocument omgevingsvisie provincie Groningen

Wat is de koers van de provincie Groningen voor de ruimtelijke inrichting van de Groningse leefomgeving? In het Koersdocument toont Groningen haar plannen. Geen lijvig boekwerk, maar een bondig en beeldend document waarin de belangrijkste Groningse opgaven van richting worden voorzien.  

Natuurtoets en vleermuizenonderzoek Camping Lauwersoog

Een vleermuisonderzoek om een ontwikkeling op een camping bij Lauwersoog mogelijk te maken. Welke compenserende maatregelen kan je nemen? We dachten in een vroeg stadium mee over de beste oplossing. Deze investering vooraf leverde later in het proces tijdswinst op!

Procesbegeleiding en bestemmingsplan Landgoed Deelerwoud

Onderhoud en renovatie van een landgoed financieren door woningen te bouwen. Dat doen ze in Landgoed Deelerwoud. Door op twee plekken woningen te realiseren, genereert het landgoed middelen voor herstel en renovatie van het in verval geraakte landgoed.

Programma Wehe-den Hoorn, Het Hogeland

Het gebiedsprogramma Wehe-den Hoorn is een programma met, van en voor het dorp. In co-creatie met inwoners, ondernemers en belanghebbenden zijn concrete opgaven en projecten uitgewerkt die nieuw leven brengen in Wehe-den Hoorn.  

Programma vitaal Platteland Oldebroek

Met hun programma brengen we met de gemeente Oldebroek samenhang aan in de vele opgaven waar het buitengebied van de gemeente mee te maken heeft. Met deze samenhang maken we slimme koppelingen tussen de opgaven en kan de gemeente de regie behouden.  

Op de hoogte blijven van BügelHajema?

In onze nieuwsbrief schrijven we regelmatig over actuele projecten en interessant nieuws.
Benieuwd? Schrijf je hier in!