Skip to main content

Actueel

Wat houdt ons bezig? Waar werken we aan? Actuele vraagstukken en nieuws uit ons brede vakgebied, we bespreken het hier!

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!


Artikel

Een bopa als belemmering voor een hypotheek

Lukt het niet om financiering te krijgen voor een bouwplan omdat je een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna: bopa) hebt? In plaats van een formele wijziging van het omgevingsplan? Een bopa hoeft geen reden te zijn voor het afwijzen van een financieringsaanvra...
Artikel

Een last minute aanvulling op de bruidsschat

De voorbereidingsbescherming van het ontwerpbestemmingsplan ontbrak Wist je dat er eind vorig jaar nog een last minute aanvulling op de bruidsschat is gekomen? De minister van BZK heeft op 6 december 2024 met een ministeriële regeling een aanvulling op de Invoeringswet Omgevingswet vastgesteld. ...
Nieuws

Wro blues

Zo zing je een liedje voor collega's, en zo sta je voor een veel groter publiek.. Collega en algemeen directeur Pieter Schollema maakte een blues nummer over de Wro en de Omgevingswet. Zo stak hij ons een hart onder de riem voor het nieuwe jaar 2024, waarin alle...
Artikel

Verordeningen tijdens de overgangsfase van de Omgevingswet. Hoe werkt dat?

Wat is de positie van de gemeentelijke verordeningen onder de Omgevingswet? Onduidelijkheid hierover blijkt onder andere uit de motie die op 31 oktober 2023 door de Eerste Kamer is aangenomen. In deze motie noemen de indieners dat een deel van de gemeenten nog niet alle relevante verordeningen &n...
Artikel

Wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de Omgevingswet

Wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de Omgevingswet Omgevingswet Gepubliceerd op 28 november 2023 Om de invoering van de Omgevingswet vloeiend te laten verlopen heeft de wetgever overgangsrecht gemaakt. Onder andere in de Invoeringswet en het Invoering...
Nieuws

Herbenoeming Pieter Schollema als algemeen directeur

In de democratische werkgemeenschap van BügelHajema Adviseurs nemen we de beslissingen samen. Ook het kiezen en benoemen van de leden van onze directie en het dagelijks bestuur doen we samen met onze collega’s. En zo stemden we vorige maand in met de herbenoeming van onze algemeen direc...