Actueel

Wat houdt ons bezig? Waar werken we aan? Actuele vraagstukken en nieuws uit ons brede vakgebied, we bespreken het hier!

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!


Oefenen met een leesbaar Omgevingsplan
Artikel

Oefenen met een leesbaar Omgevingsplan

Het is misschien wel de meest gestelde vraag over het omgevingsplan: hoe ziet dat er uit? We weten al veel over wat er in een omgevingsplankomt te staan. Denk aan regels over bouwen en gebruik, regels over geluid, gebaseerd op het Besluit kwaliteit leefomgeving en regels over het kappen van bomen...
Onze bijdrage aan de evaluatie van het PAS
Artikel

Onze bijdrage aan de evaluatie van het PAS

Het onderwerp stikstof houdt de gemoederen nogal bezig. Veel grotere ontwikkelingen liggen stil omdat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma werd gebruikt om de bepalen welk effect een ontwikkeling heeft op zogeheten Natura 2000-gebieden op ...
Anders dan anders: zo praat u de raad bij met een video!
Artikel

Anders dan anders: zo praat u de raad bij met een video!

In de anderehalvemetersamenleving zijn bijeenkomsten een stuk moeilijker te organiseren. Hoe praat u uw gemeenteraad bij over nieuwe plannen? Of heeft u interessant nieuws voor uw inwoners? Dat kan heel eenvoudig met een video. Zoals dit filmpje voor de raad van de gemeente Coevorden. Deze anima...
Nulmeting als monitoringsinstrument
Artikel

Nulmeting als monitoringsinstrument

Vaak onderbelicht in de voorbereidingen, maar essentieel in de Omgevingswet: de manier waarop we gaan evalueren en monitoren. Hoe wordt de voortgang in programma’s, het behalen van doelen uit de Omgevingsvisie of het realiseren van omgevingswaarden gevolgd?Om te kunnen monitoren, beginnen we met ...
HET LOT VAN DE WIJZIGINGSBEVOEGDHEID: Nieuwe wijzigingsbevoegdheden onder de omgevingswet
Artikel

HET LOT VAN DE WIJZIGINGSBEVOEGDHEID: Nieuwe wijzigingsbevoegdheden onder de omgevingswet

De wijzigingsbevoegdheid. Uitkomst voor ontwikkelingen die bij het opstellen van een bestemmingsplan nog niet duidelijk zijn. Of voor plangebieden waar verandering gewenst is, maar een plan zich nog niet heeft aangediend. De Raad stelt de kaders vast in het bestemmingsplan en het wijzigingsplan k...
Omgevingsvisie en RES, een proces onder hoogspanning
Artikel

Omgevingsvisie en RES, een proces onder hoogspanning

Het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) zet ook het opstellen van een omgevingsvisie op scherp. Zo globaal, uitnodigend en visionair als een omgevingsvisie is, zo dwingend is de RES. Qua resultaat én tempo. Dat creëert hoogspanning. Wat kunt u doen als de omgevingsvisie samenvalt...