Skip to main content

Artikelen

Wat houdt ons bezig? Waar werken we aan? Actuele vraagstukken en nieuws uit ons brede vakgebied, we bespreken het hier!

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!


Artikel

Anno..wat? Maak een strategie voor het annoteren van het digitale omgevingsplan

Om een ruimtelijk plan digitaal toegankelijk te maken, moeten we de planregels annoteren. Wat is dat, en hoe doe je dat? Maak als gemeente een plan van aanpak voor het annoteren. Voor de gemeente Oldebroek ontwikkelden wij een annotatiestrategie. In de strategie beschrijf je de vaste, doelbewuste...
Artikel

Geen oud recht meer van toepassing na vernietiging bestemmingsplan

Hoe repareren we een bestemmingsplan dat door Raad van State vernietigd wordt, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet? In de uitspraak van 27 maart 2024 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een bestemmingsplan van de gemeente Tilburg. In de...
Artikel

Emissieloos materieel borgen in het omgevingsplan?

Eind vorig jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken gedaan over het vastleggen van stikstofeisen in het bestemmingsplan. Deze uitspraken lijken op het eerste gezicht met elkaar in tegenspraak. In dit artikel leggen we uit hoe dat zit. Casus 1 Ermelo: ...
Artikel

Een bopa als belemmering voor een hypotheek

Lukt het niet om financiering te krijgen voor een bouwplan omdat je een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna: bopa) hebt? In plaats van een formele wijziging van het omgevingsplan? Een bopa hoeft geen reden te zijn voor het afwijzen van een financieringsaanvra...
Artikel

Een last minute aanvulling op de bruidsschat

De voorbereidingsbescherming van het ontwerpbestemmingsplan ontbrak Wist je dat er eind vorig jaar nog een last minute aanvulling op de bruidsschat is gekomen? De minister van BZK heeft op 6 december 2024 met een ministeriële regeling een aanvulling op de Invoeringswet Omgevingswet vastgesteld. ...
Artikel

Verordeningen tijdens de overgangsfase van de Omgevingswet. Hoe werkt dat?

Wat is de positie van de gemeentelijke verordeningen onder de Omgevingswet? Onduidelijkheid hierover blijkt onder andere uit de motie die op 31 oktober 2023 door de Eerste Kamer is aangenomen. In deze motie noemen de indieners dat een deel van de gemeenten nog niet alle relevante verordeningen &n...