Artikelen

Wat houdt ons bezig? Waar werken we aan? Actuele vraagstukken en nieuws uit ons brede vakgebied, we bespreken het hier!

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!


Artikel

Bopa, de acrobaat van de Omgevingswet?

De omgevingsvergunning is het lenigste instrument van de nieuwe wet In het domein van de fysieke leefomgeving hebben we twee taken: beheren en ontwikkelen. Als we de beleidscyclus van de Omgevingswet serieus nemen, dan zetten we voor het beheer in op het omgevingsplan en voor ontwikkelingen op d...
Artikel

Toetsing van open normen in een omgevingsvergunningprocedure

Toetsing van open normen in een omgevingsvergunningprocedure Omgevingswet Juridisch advies Gepubliceerd op 11 september 2023 Balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid Het zoeken naar het evenwi...
Artikel

Het programma : in 6 stappen van dromen naar doen met de Omgevingswet

Het programma: in 6 stappen van dromen naar doen met de Omgevingswet Omgevingswet Gepubliceerd op 27 juni 2023 Woondeals, klimaatadaptatie, energie- en warmtetransitie, stikstof en de toekomst van het landelijk gebied. Ze vragen om richting en op...
Artikel

Biografie van het boerenerf

Biografie van het boerenerf Gebiedsontwikkeling Gepubliceerd op 31 mei 2023 De inrichting van het boerenerf, en de redenen daarvoor, veranderde door de eeuwen heen. Bekijken we het boerenerf in de passende tijdsperiode, dan begrijpen we pas echt...
Artikel

Maak de draai! Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet: van lineair naar cyclisch

De Omgevingswet gaat door. BügelHajema nodigt je uit om de draai te maken! We bespreken de motieven, ambities en doelen achter de Omgevingswet. En we benoemen de mogelijkheden in de nieuwe wet voor gebiedsontwikkeling. Hoe maak je nieuwe plannen mogelijk? Waar zet je de BOPA, het programma, het o...
Artikel

Een MER op hoofdlijnen als onderdeel van de beleidscyclus

Een MER voor alle omgevingsvisies en -plannen.  Hoe realistisch is dat? Motie zorgt voor commotie bij de lokale overheid Een gedenkwaardig moment; op dinsdag 14 maart stemt de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Duidelijkheid na een lange, onzekere periode met ...