Skip to main content
 • Omgevingsvisie Gennep

Omgevingsvisie Gennep

Met de slogan ‘Samen maken we Gennep’ stelden we met gemeente en inwoners een integrale omgevingsvisie op, die de nadruk legt op ‘samen’.

 • Projectnaam:
  Omgevingsvisie Gennep
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2017-2019
 • Locatie:
  Gemeente Gennep
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Gennep
 • Projectleider/contactpersoon:

Implementatie van de Omgevingswet via een omgevingsvisie

De gemeente Gennep wist heel goed wat ze wilde: een integrale langetermijnvisie, waarbij we de verschillende beleidsterreinen samenvoegen én met elkaar verbinden. En een visie die de veranderende rol voor overheid en inwoners neerzet. In het proces betrokken we bestuur en samenleving. Het proces diende ook gelijk als kennismaking met de ‘geest’ van de omgevingswet.

Verdieping en integraliteit

We hebben vanaf het begin gewerkt met integrale thema’s, waaronder we de verschillende onderwerpen konden uitwerken. Deze thema’s monden uiteindelijk uit in vier speerpunten. Het integrale karakter leidde tot gesprekken over kansen, dilemma’s, kwaliteiten en vergezichten. Deze benadering zorgde niet alleen voor inhoudelijke verdieping maar ook voor een mogelijkheid om de gemeente uit te dagen om vraagstukken integraal te benaderen.

Zo is in de omgevingsvisie bijvoorbeeld het streven naar een gezonde leefomgeving bij alle vier de speerpunten aan bod gekomen, telkens vanuit een ander perspectief. Daarna is de aansluiting op het lokale (wijk/dorp)niveau verder uitgewerkt.

Eindresultaat

Door de omgevingsvisie als boekje (pdf) en website uit te geven is de visie voor iedereen goed toegankelijk. De visie is na de formele procedure in september 2019 vastgesteld door de gemeenteraad met veel complimenten voor het intensieve en interactieve proces en de inhoud (inspiratie en dialoog instrument).

Links

Elsbeth Luning

Meer weten? Neem contact op met Elsbeth Luning

Landschapsarchitect / stedenbouwkundig adviseur
0334656545