Skip to main content
 • Inpassingsplan en bestemmingsplan middelbare school in Borger

Inpassingsplan en bestemmingsplan middelbare school in Borger

Al is het Esdal College in Borger een relatief kleine school, de gemeente wilde de locatie voor deze middelbare school toch graag in Borger houden. Dat is gelukt. Voor de school is een nieuwe locatie gevonden, met een nieuw gebouw dat technisch en functioneel heel lang mee kan.    

 • Projectnaam:
  Inpassingsplan en bestemmingsplan voor middelbare school in Borger
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022-2023
 • Locatie:
  Borger
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Borger-Odoorn
 • Projectleider/contactpersoon:

Precaire zoektocht naar een nieuwe plek

De nieuwe locatie van Esdal College is complex. De school komt aan de overzijde van de N34, in een gebied met bedrijven en een groeiende woonwijk. Daarnaast zijn er ook nog plannen op het gebied van toerisme, verkeer en vervoer. Omdat het nieuwe Esdal College aan de belangrijkste entree van Borger ligt, vraagt dat om een kwalitatief hoogwaardige vormgeving en landschappelijke inpassing. De school kan zo een kwaliteitsimpuls voor verdere ontwikkeling van het gehele gebied betekenen.

“Een landschappelijk historische plek vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, met oog voor de omgeving”

Ook kijkend naar het landschap is de locatie voor het Esdal College complex. De plek vormt de rand van de oude Borgeresch, ook bekend als Daalkampen.

De essen, het akkerland van het dorp, waren van oudsher onbebouwd. Met de bouw van een nieuwe woonwijk is besloten de es nu toch te bebouwen. Maar, voor de entree van Borger is het van belang dat het karakter van de es met haar esrandbeplanting overeind blijft.

Ruimtelijke opzet

De nieuwe school maakt straks deel uit van de wijk Daalkampen en staat in de noordrand van de wijk. De bouw van de school was niet voorzien in de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de woonwijk. Daarom maakten we voor de noordrand een nieuw ontwerp. De essentiële ruimtelijke dragers van het stedenbouwkundig plan zijn daarbij het vertrekpunt geweest. Een van de groene assen in het stedenbouwkundig plan begint (of eindigt) nu op het schoolterrein. Een mooie zichtlijn is het resultaat.

De plek van de school is nauwkeurig bepaald. Ruimtelijke uitgangspunten (zoals de zichtlijn) en milieukundige eisen waren sturend, denk aan de afstand tot de provinciale weg. Het leidt tot een school die onderdeel is geworden van de groene zone langs de N374.

Ruimtelijke ontwerp en bestemmingsplan

Het ontwerp van de school is gebaseerd op de karakteristieke boerderijen met hun vlechtwerk. Een knipoog naar de prehistorie. Passend bij Borger als plek waar het Hunebedcentrum juist dat deel van de unieke geschiedenis van de Hondsrug laat zien.

De school bestaat uit twee gebouwen, losjes in het groen. In maat en schaal aansluitend bij de omgeving. Het ontwerp voor de school toont een alzijdig georiënteerd gebouw waar op een verrassende wijze de streekeigen bouwkenmerken en de leerstof van de opleiding tot uitdrukking wordt gebracht. Ook met de omliggende randvoorwaarden kan op basis van de VNG-richtlijnen goed rekening gehouden worden. Zo ligt er bij de school ook een ambulancepost, de brandweerkazerne en de provinciale weg. In de ruimtelijke opzet voor de noordrand zijn al deze functies bij elkaar goed inpasbaar.

Voor de verplaatsing van de school is door ons bureau naast een inpassingsplan ook een bestemmingsplan gemaakt. Hierbij zijn de bovenstaande uitgangspunten de basis voor de regels en verbeelding geweest. Van belang waren ook de (veilige) bereikbaarheid met het OV en fiets, het multifunctionele gebruik door andere partijen en het voldoen aan de duurzaamheidseisen.

Links

Hermien Kerperien

Meer weten? Neem contact op met Hermien Kerperien

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0592316206