Skip to main content
 • Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn

Gebiedsontwikkeling van De Poort van Hoorn tot een toekomstbestendig gebied met nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus. Een binnenstedelijke herontwikkeling, op steenworp afstand van een modern multimodaal mobiliteitsknooppunt, de historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland.

 • Projectnaam:
  Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2019 - heden
 • Locatie:
  Hoorn
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Hoorn
 • Projectleider/contactpersoon:

De Poort van Hoorn opent de stad

De Poort van Hoorn behelst de directe omgeving van het stationsgebied en is hét mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio Westfriesland. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, met directe verbindingen van en naar de Randstad. Gebrek aan verblijfscomfort, weinig stedelijke allure en een totale dominantie door de infrastructuur van het bestaande knooppunt  kenmerkt dit gebied. Een ‘stedelijke restruimte’ met veel potentie!

De gebiedsontwikkeling van dit gebied is een volledige binnenstedelijke transitie tot een volwaardig en integraal onderdeel van de stad. Met circa 1.100 nieuwe woningen, nieuwe publieksfuncties, een enorme kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte en een optimaal functionerend vervoersknooppunt draagt de Poort van Hoorn bij aan de toekomst van Hoorn als aantrekkelijke en levendige stad. Wanneer dit deel goed is ingericht, kan het als gebied een katalysator vormen voor de ontwikkeling van omliggende gebieden. Iedereen die Hoorn bezoekt, komt via dit gebied de stad binnen. Dit wordt hét visitekaartje van Hoorn.

Gebiedsontwikkeling: Het doel centraal stellen

Bij zo’n grootschalig stedelijk (her)ontwikkelingsproject spelen veel verschillende belangen en vraagstukken. BügelHajema adviseert de gemeente in dit project bij:

 • de strategische inzet van het RO-instrumentarium;
 • het opstellen van de benodigde ruimtelijke plannen;
 • het adviseren over en coördineren en (laten) uitvoeren van onderzoeken;
 • het opstellen van en adviseren over de benodigde ruimtelijke procedures.

Bij gebiedsontwikkelingsplannen stellen we het doel centraal; de stedelijke herontwikkeling van het gebied. Het ruimtelijk instrumentarium is het middel. Dat betekent dat wij als bureau flexibel werken en meedenken bij de snelle en kundige uitwerking van plannen. Het vraagt veel vermogen om snel en soepel in te spelen op nieuwe vraagstukken en belangen. Dat is kenmerkend voor deze langlopende gebiedsontwikkelingen; er zijn altijd ontwikkelingen die we niet hadden voorzien. Met het doel duidelijk centraal gesteld, een flexibele houding en hoge mate van betrokkenheid werken we hierin samen met de gemeente en adviseurs.

Samenwerking

Aan dit project werkten naast de gemeente en BügelHajema Adviseurs ook NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland mee. Bureau SITE Urban Development begeleide dit proces, Karres en Brands heeft het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Voor diverse onderzoeken naar milieuhinder is nauw samengewerkt met Peutz, Bureau Stedelijke Planning (nu Sweco) en Goudappel.  

Bron Karres en Brands

Links

Michiel Kaspers

Meer weten? Neem contact op met Michiel Kaspers

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0582152515