Skip to main content
 • Bedrijventerrein met duurzaam waterbeheer en natuurvriendelijke groenzones

Bedrijventerrein met duurzaam waterbeheer en natuurvriendelijke groenzones

Een veerkrachtig en duurzaam ecosysteem ontwerpen dat óók een waardevol en effectief element is in het beheer van (regen)water. Het water krijgt de kans om te infiltreren, vertraagd te worden afgevoerd, of ter plekke te worden vastgehouden. Met duurzaam waterbeheer en natuurvriendelijke oevers is het bedrijvenpark Zuid-Groningen klaar voor periodes dat het veel regent, of juist langer droog is.   

 • Projectnaam:
  Duurzame inrichting bedrijvenpark Zuid Groningen
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2024
 • Locatie:
  Gemeente Westerwolde
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Westerwolde
 • Projectleider/contactpersoon:

Duurzaam waterbeheer en natuurvriendelijke groenzones

Het bedrijvenpark Zuid-Groningen ligt aan de provinciale verbindingsweg N366, nabij de kern Ter Apelkanaal.  Het bedrijvenpark biedt ruimte voor industrie, transport & logistiek. De aanwezige bedrijven werken nauw met elkaar samen door het onderling uitwisselen en hergebruiken van warmte en energie afkomstig uit productieprocessen.

Naast het hergebruiken van lokaal opgewekte warmte en energie besteedt het bedrijvenpark veel aandacht aan het natuurvriendelijk inrichten van het terrein. Aan BügelHajema Adviseurs is de vraag gesteld om de bergingscapaciteit van water in het gebied door te rekenen, en dit vervolgens te vertalen in een natuurvriendelijk oeverlandschap.

'Rekenen en tekenen' gaan gelijk op

Dit betekent concreet dat het ‘rekenen en tekenen’ gelijkwaardig opgaan. Het levert een uitgedacht, haalbaar en mooi ontwerp op. Daarbij houden we rekening met diverse onderdelen uit de klimaateffectlatlas, zoals droogte, overstromingsrisico’s en grondwaterstanden.

Om een beeld te krijgen bij de mogelijkheden die er zijn in het gebied zijn maakten we technische doorsnedes als basis voor de rekenmodellen. Deze doorsnedes zijn het vertrekpunt geweest om het uiteindelijke ontwerp van de natuurvriendelijke oevers in relatie tot de bergingscapaciteit vorm te geven. Zo ontwerpen we én een veerkrachtig en duurzaam ecosysteem én een waardevol en effectief element in het beheer van (regen)water. Het water krijgt de kans om te infiltreren, vertraagd te worden afgevoerd, of ter plekke te worden vastgehouden.

Bedrijventerrein met uitwisseling van energie

Het bedrijventerrein Zuid Groningen is een themagericht bedrijventerrein in de voedselverwerking, transport/logistiek en energie. De bedrijven werken nauw met elkaar samen door het afnemen en gebruik van restenergie van elkaar. De restwarmte die vrij komt bij het productieproces van het ene bedrijf wordt door een andere bedrijf weer gebruikt. Tennet realiseert een groot hoogspanningsstation, passend in de thematiek van het terrein.

Ook moet ieder bedrijf dat zich vestigt op het bedrijventerrein minimaal 3% van het bedrijfsterrein voor water(berging) inrichten.

Hermien Kerperien

Meer weten? Neem contact op met Hermien Kerperien

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider
0592316206