Skip to main content

Wies ten Have

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Wies is een ervaren proces- en projectmanager. Zij heeft een goed oog voor mensen en hun behoeftes en beweegredenen. Maar vooral beschikt ze over de vaardigheden om die in alle eerlijkheid te bespreken. Daarbij is ze stevig, zelfbewust en als de situatie daarom vraagt, besluitvaardig. Wies heeft gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, waardoor ze gemakkelijk verbindingen legt waar dat bijdraagt aan een beter resultaat. Wies is een generalist die weet wat er nodig is om een project te realiseren; zowel ruimtelijk als wat betreft besluitvorming en draagvlak. Het snijvlak tussen de stenen en de mensen is bij uitstek de plek waar zij zich thuis voelt. Zij werkt doelgericht en kan als energieke motor enthousiasmeren en sturen. Ze heeft daarnaast veel ervaring in het gesprek met bewoners over hun leefomgeving. Ze valt op door haar open en toegankelijke wijze van communiceren.

Docent Maatschappijleer 

In de zomer van 2023 haalde Wies haar propedeuse voor docent Maatschappijleer. Een studie volgen naast je baan, best pittig!

“Na bijna 30 jaar gewerkt te hebben in complexe gebiedsprocessen zag ik steeds vaker dat het debat verruwt. Mensen vinden het lastig om zich te verplaatsen in de belangen van een ander en mede daardoor verharden standpunten en ook het gesprek.  De laatste jaren werd me dat steeds duidelijker en zette het me aan het denken; hoe gaan we met elkaar om? Op welke manier kunnen en willen mensen invloed uitoefenen op wat zij om zich heen zien gebeuren?

Zo zette ik de stap om weer te gaan studeren. Als docent maatschappijleer hoop ik jonge mensen te helpen met het nadenken over de wereld waarin zij leven en hoe zij daar zelf een actieve rol in kunnen spelen. Ik ben heel blij dat het bureau mij wilde helpen om deze nieuwe stap te zetten.”

Haar werk als adviseur gaat Wies in de toekomst combineren met lesgeven.

  • Stikstofplafond voor Schiermonnikoog

    Project
    Hoe kan je een stikstofplafond juridisch borgen in het omgevingsplan van de gemeente? Op Schiermonnikoog gebeurt het. Daar lieten zeven boeren vrijwillig hun veestapel krimpen met 38% om de uitstoo...