Skip to main content

Henk Veldhuis

Directeur / adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Henk is een allround adviseur en procesbegeleider in de fysieke leefomgeving met een grote deskundigheid en ervaring in de volle breedte van het ruimtelijk domein. Zijn kwaliteiten komen vooral tot uitdrukking bij complexe plannen waar ruimtelijke ordening en milieu elkaar raken, met een bijzondere deskundigheid in het landelijk gebied. Henk schakelt moeiteloos tussen verschillende schaalniveaus: van maatwerkoplossingen op perceel niveau tot complexe intergemeentelijke visies. Hij is gewend om zowel opdrachten vanuit de overheid te begeleiden als vanuit particuliere opdrachtgevers. Met altijd als doel om tot een breed gedragen resultaat te komen. Hij beschikt over een scherp analytisch vermogen en kan zich goed verplaatsen in de problematiek van de opdrachtgever. Zijn communicatiestijl is open en proactief en zijn schrijfstijl compact en ‘to the point’. Henk heeft inmiddels brede ervaring opgebouwd met Omgevingsvisies, visies in de geest van de Omgevingswet en bijbehorende participatieprocessen. Binnen het bureau is Henk de trekker van de taakgroep kennisdeling, die de kennisdeling binnen het bureau en de marketing stimuleert.