Rosalie van Ruler

Rosalie van Ruler

Jurist omgevingsrecht

Nederland is een klein land en het liefst willen we alles op dezelfde plek. Deze belangenverstrengeling maakt het vak van jurist omgevingsrecht zo mooi! Samen met de opdrachtgever zoek ik graag naar de balans tussen belangen of zoek ik naar wegen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk onder het voetlicht te brengen. Hierbij maak ik gebruik van mijn ruime ervaring bij het opstellen van bestemmingsplannen en mijn laagdrempelige stijl van communiceren.