Noordwijkerhout2

Proces

Het onderstaande schema geeft een beeld van het totale proces van Nota van Uitgangspunten, Inventarisatie, Bestemmingsplan en een eventuele planMER. Het geeft als het ware een doorkijkje tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan.

Proces