• Structuurvisie Heerenveen 1
  • Structuurvisie Heerenveen 2
  • Home
  • Pilot structuurvisie en ruimtelijke kwaliteit Heerenveen

Het pilotproject structuurvisie en ruimtelijke kwaliteit is tot stand gekomen in samenwerking met Atelier Fryslân, welstandsorganisatie Hûs en Hiem en de gemeente Heerenveen. De visie gaat over de manier waarop ruimtelijke kwaliteit kan worden vormgegeven op het schaalniveau van een structuurvisie.

BügelHajema Adviseurs ontwierp een methode waarin verschillende tijdlagen worden geanalyseerd en waarden en knelpunten worden gemarkeerd. Centraal staat de betekenis van de gemeente op verschillende schaalniveaus. Ontdekt is dat knelpunten nauw samenhangen met frictie tussen de betekenis op deze verschillende schaalniveaus en dat juist op deze basis sleutelprojecten kunnen worden benoemd die cruciaal zijn voor de opwaardering van de stad.

 

Mischa Teensma

Mischa Teensma

Directeur / Landschapsarchitect BNT

Contact