NIEUWE OMGEVINGSWET

‘De samenleving is veranderd. Wij ook. Nu de wet nog.
Maar daar hoeft u gelukkig niet op te wachten'.

De samenleving verandert, en de overheid verandert mee. Of is het andersom? Hoe de koe de haas ook vangt, vanaf 2018/2019 werken we met elkaar verder onder één Omgevingswet. Een grote verandering die nieuwe verbindingen zal creëren. Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van deze nieuwe wet, om de samenleving mooier, sterker en beter te maken?

De nieuwe verhoudingen tussen openbaar bestuur, markt en samenleving staan voor actieve deelname op basis van gelijkwaardigheid. Dialoog en co-creatie komen centraal te staan. Maar de garantie van een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen moet ook door de overheid bewaakt worden. 

Hoe organiseer je dat? Hoe gebruik je de instrumenten die de nieuwe wet ons aanreikt?
BügelHajema stelt vijf doelstellingen centraal. Met voorbeelden hoe wij nu al werken aan een eenvoudig betere leefomgeving.  

Waar komt u ons tegen?