Wormerland1

  • Home
  • landelijkgebiedwormerland

15 oktober 2015 tot en met 25 november 2015: Vlekkenplan ter inzage
Voor het maken van het bestemmingsplan is het van belang dat percelen de juiste grootte en bestemming hebben.

Daarvoor kunt u de conceptvlekkenkaart (met daarop alleen de bestemmingen (en voor de agrarische bedrijven de bouwvlakken)) vanaf  donderdag 15 oktober gedurende een periode van 6 weken inzien op deze projectwebsite.  De vlekkenkaart is tevens in te zien op het gemeentehuis van Wormerland aan de Koetserstraat 3 te Wormer.

Wilt u een mondelinge toelichting of heeft u een vraag? Kom dan naar één van de inloopavonden op dinsdag 3 november en donderdag 5 november tussen 19.00 en 21.30 in de hal van het gemeentehuis (Koetserstraat 3 te Wormer). U kunt op deze avond ook een inspraakreactie indienen.

Wilt u een schriftelijke inspraakreactie indienen? Dat kan gedurende de termijn van terinzageligging (van 15 oktober tot en met 25 november 2015) op de volgende manieren:
1.    Via de online vlekkenkaart, via de knop ‘reageer op de kaart’ in de groene bovenbalk;
2.    Via de post, aan de gemeenteraad van Wormerland (Postbus 20 1530 AA Wormer).
3.    Door middel van een afspraak om uw reactie mondeling in te dienen. Neem daarvoor contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.
4.    Op één van de twee inloopavonden over dit bestemmingsplan (3 of 5 november van 19:00 tot 21:30 uur op het gemeentehuis).

Lees meer...


September 2015: Nota van Uitgangspunten vastgesteld
In september heeft het college de Nota van Uitgangspunten van het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. De gemeenteraad heeft hier kennis van genomen.
Uitgangspunt is dat we een toekomst bestendig bestemmingsplan willen gaan maken. Hierin zullen we minder gaan bepalen en vastleggen, maar willen we ruime kaders bieden voor ontwikkelingen vanuit de samenleving. Het belangrijkste kader is de identiteit en kwaliteit van de te onderscheiden gebieden, daar mag geen afbreuk aan worden gedaan. De nota van uitgangspunten gaan wij uitwerken in een voorontwerpbestemmingsplan, welke wij verwachten rond mei/juni 2016 ter inzage te leggen.

Lees meer...

Nota van uitgangspunten BP Landelijk Gebied receptenkaart B3 Nota van uitgangspunten verbeelding 2