• Nieuwbuinen1
  • Nieuwbuinen2
  • Nieuwbuinen3
  • Nieuwbuinen4
  • Home
  • Herstructurering Nieuw Buinen

Subsidie voor herstructureringsplan "Het Nije Daip"

De provincie Drenthe heeft ruim 4,6 miljoen euro toegekend aan zeven projecten voor stadsvernieuwing en herstructurering. Hiermee krijgt de woningbouw een impuls en wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van steden en dorpen in Drenthe. De subsidie, met een maximum van 500.000 euro per project, is onder andere toegekend aan het project 'Het Nije Daip' dat BügelHajema Adviseurs ontwikkelde met de gemeente Borger-Odoorn en woningcorporatie Lefier. In dit project laat ons bureau zien hoe gerichte ingrepen bij herstructurering van een woonwijk kunnen leiden tot:

  • een sterk met de ontstaansgeschiedenis en het landschap verbonden nieuwe identiteit
  • een heldere stedenbouwkundige structuur en ontsluitingsstructuur
  • een verbeterde bereikbaarheid en oriëntatie van woningen
  • een verbetering van de bruikbaarheid van tuinen en een duidelijker onderscheid tussen openbaar terrein en privéterrein

Het oorspronkelijke veenkoloniale patroon met de langgerekte diepen, de lintbebouwing en de wijken, kenmerkend voor Nieuw Buinen, is de inspiratiebron voor de vernieuwing en verbetering van de wijk. Het terugbrengen van een rechtlijnige waterloop centraal in de wijk zorgt, samen met de begeleidende laanbeplanting, voor een zeer heldere en krachtige as. Naast belangrijke verbeteringen op het niveau van woningen en tuinen wordt daarmee een positieve impuls gegeven aan de ruimtelijke beleving van Nieuw Buinen en de samenhang van de wijk met de omgeving.

Albert Jan Meeuwissen

Albert Jan Meeuwissen

Jurist omgevingsrecht
Contact