• Nader onderzoek natuurgebieden

Nader onderzoek natuurgebieden

Wat als uit de natuurtoets/quickscan blijkt dat vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van jouw plan op beschermde gebieden in de buurt? Ook dan ben je bij onze ecologen aan het juiste adres. Soms kunnen we niet uitsluiten dat een plan leidt tot negatieve effecten op Natura 2000-gebieden (aangewezen in de Wet natuurbescherming) of provinciale natuurgebieden. Dan is de beknopte natuurtoets vaak onvoldoende om de effecten op die gebieden in beeld te brengen.

Voortoets

In zo’n geval voeren we een voortoets uit. Het is een onderzoek waarmee we een indicatie geven van de mogelijke negatieve gevolgen van jouw plan op Natura 2000-gebieden. Het is een term die specialisten in de praktijk veel gebruiken, maar die niet in de Wet natuurbescherming voor komt. Met de voortoets bekijken we of jouw project het natuurgebied kan verstoren of beschadigen. Bijvoorbeeld door verhoogde stikstofwaardes of overlast door licht of geluid. Is dit het geval? Dan is een passende beoordeling nodig.

Passende beoordeling

Het kan zijn dat met de voortoets significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten. In dat geval is het op grond van de Wet natuurbescherming nodig om een passende beoordeling uit te voeren. In de passende beoordeling beschrijven we uitgebreid de mogelijke effecten van de plannen op het Natura-2000 gebied. Als het nodig is nemen we effectbeperkende maatregelen (mitigerende maatregelen) op.

Met de passende beoordeling vragen we vervolgens een vergunning Wet natuurbescherming aan.

Toets NNN-gebieden

In Nederland kennen we ook provinciale natuurgebieden, deze gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Bij mogelijke effecten op provinciale natuurgebieden volgen we een andere route voor onderzoek. Ook hier is het vaak nodig om een uitgebreidere natuurtoets uit te voeren, zoals een ‘nee, tenzij-toets’. Onze ecologen zijn thuis in wat er nodig is om dit type onderzoek uit te voeren. Wij helpen je graag met deze complexere effectbeoordelingen voor verschillende soorten gebiedstypen. Ook kunnen we de complete aanvraag voor een Wnb-vergunning bij het bevoegd gezag voor je verzorgen.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..