• Omgevingsprogramma

Omgevingsprogramma

Het omgevingsprogramma is één van de handige instrumenten uit de Omgevingswet. In het programma beschrijft een overheid concrete maatregelen voor een gebied of beleidsaspect. Het programma is dus uitvoeringsgericht (in tegenstelling tot de omgevingsvisie). Het programma is één van de nieuwe onderdelen van de Omgevingswet. Lang niet altijd zijn de mogelijkheden voor gemeenten al duidelijk. We gaan graag samen met je aan de slag om het programma op te stellen.

Vergroot de slagvaardigheid met een programma

Goed ingezet kan het omgevingsprogramma de slagvaardigheid vergroten en doelen snel dichterbij brengen. Maatregelen en acties rondom de energietransitie kunnen we bijvoorbeeld heel goed vertalen in een programma. De gemeente of provincie kan ze daarmee sneller realiseren, met alle voordelen van dien.
Een gemeente bepaalt zelf welke thema’s of gebieden ze wil opnemen in een programma. Daarnaast zijn er een aantal programma’s verplicht vanuit het Rijk (bijvoorbeeld voor geluid). Ook zijn overheden verplicht om een programma op te stellen bij dreigende overschrijding door een vastgestelde omgevingswaarde, zoals luchtkwaliteit (nationaal) of lokaal vastgestelde omgevingswaarden (in een omgevingsplan).

Toe aan het opstellen van een omgevingsprogramma? Wij helpen je graag verder.