• Cursus: Integratie van regels in het omgevingsplan

Cursus: Integratie van regels in het omgevingsplan

Ééndaagse cursus. 

Het omgevingsplan wordt het belangrijkste juridisch bindende instrument onder de Omgevingswet. Alle regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving integreren we in het omgevingsplan. Daarom is het omgevingsplan niet alleen het domein van de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Ook andere collega’s, bijvoorbeeld medewerkers APV, en milieu- en waterdeskundigen betrekken we bij het opstellen van het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die een binding hebben op de fysieke leefomgeving (en dat zijn er veel) komen samen in het omgevingsplan. Integratie van regelgeving is daarom van groot belang.

De cursus ‘Integratie van regels in het omgevingsplan’ gaat in op de mogelijkheden en valkuilen bij het samenvoegen en integreren van regels. Daarnaast besteden we aandacht aan deregulering. Want, is het nodig om alle bestaande regels op te nemen in het omgevingsplan?
De cursus behandelt wat wettelijk moet en kan en waar de grenzen zitten aan het omgevingsplan. De samenhang met de andere wettelijke instrumenten uit de Omgevingswet krijgt ook ruimschoots aandacht.

Deze cursus is gericht op kennisoverdracht. Tijdens de cursus is ruimte voor de behandeling van concrete casussen en het uitwisselen van inzichten.

Doelgroep

  • planmakers en projectleiders;
  • beleidsmedewerkers binnen het hele domein van de fysieke leefomgeving;
  • bestuursrechtjuristen;
  • medewerkers provincies en waterschappen en uitvoeringsdiensten.

Wij bieden deze cursus ook aan via Berghauser Pont.

Wil je de cursus graag volgen of heb je een vraag? Neem dan contact op.