• Woningbouwplan

Woningbouwplan

Nederland bouwt! De vraag naar woningen is groot. Veel gemeenten werken aan uitbreidingsgebieden. Maar voor wie bouwen we? Hoe betrek je omwonenden en belanghebbenden bij de plannen? En hoe creëer je een aantrekkelijke, duurzame leefomgeving voor bestaande en nieuwe bewoners? Vraag het onze gebiedsontwikkelaars!

Woningbouwplannen maken we samen. De tijd van een blauwdruk die een op een gerealiseerd werd is allang voorbij. Bij woningbouwplannen kijken we eerst naar de identiteit van het gebied, naar de kansen en lokale ambities. Bijvoorbeeld de oude waterlopen in een gebied, de lokale woningvraag, of de bijzondere agrarische functies. We markeren de gezamenlijke waarden die maatschappelijk worden gedragen. Dit zijn de uitgangspunten bij de verdere planuitwerking.

Dit doen wij niet alleen met de overheid, maar met alle partijen die een belang vertegenwoordigen in een gebied. Ook bewoners en ondernemers in het gebied worden betrokken bij de keuzes en het ontwerp. Onze kracht is het pakkend in beeld brengen van waarden, het inventariseren en koppelen van belangen en het verbeelden van kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Zo ontstaat een masterplan, wat steeds verder uitgewerkt kan worden naar een gedetailleerd schaalniveau.

Neem contact op voor meer informatie over onze woningbouwplannen.