• Participatie

Participatie

De Omgevingswet verandert het ruimtelijke speelveld bij gebiedsontwikkeling. Eén van de grootste veranderingen is de rol van participatie. De Omgevingswet benadert de kwaliteit van de leefomgeving namelijk integraal, en participatie staat daardoor centraal. De belangen van de mensen die gebruikmaken van de leefomgeving komen zo voorop te staan. Als gebiedsontwikkelaar (of dat nou een ondernemer, coöperatie of gemeente is) betekent dit een verantwoordelijkheid om belanghebbenden voldoende te betrekken. En ook aan te tonen dat je dit hebt gedaan. Maar hoe doe je dat?

Participatie is vormvrij. En biedt daardoor mogelijkheden genoeg

Participatie biedt veel mogelijkheden! De manier waarop we participatie invullen is namelijk vormvrij. Dit kan onduidelijkheid geven, en de regels rondom participatie kunnen per gemeente verschillen. Maar, het biedt vooral heel veel kansen.

In ons werk voor diverse partijen weten we als geen ander hoe belangrijk het is om duidelijkheid te geven en te krijgen. We begeleiden al veel projecten richting realisatie met een participatietraject. Dat kan op veel meer manieren dan alleen in een zaaltje een plan presenteren! Een animatie, een 3D presentatie met Virtual Reality (VR) brillen, een interactieve presentatie, een website of een gezamenlijk ontwerpproces, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Het doel? Vergroot de betrokkenheid bij je plan, en maak het daarmee sterker en beter. Participatie biedt ongekende mogelijkheden! Bekijk onze voorbeelden of neem contact op voor meer informatie.