BLOG3

  • Home
  • Een jurist is een meerwaarde in een open dialoog

Een jurist is een meerwaarde in een open dialoog

rosalie

door: Rosalie van Ruler

Het werken als jurist Omgevingsrecht bij BügelHajema Adviseurs is een prachtige baan. Je werkt voor gemeenten, provincies, het rijk, projectontwikkelaars, ondernemers, buurtverenigingen en particulieren. Vanuit deze grote range aan opdrachtgevers voel je alle belangen die spelen in de leefomgeving. Om een voorbeeld te geven; een woningbouwcorporatie heeft de ambitie om een mooi appartementencomplex te realiseren op een inbreidingslocatie in een dorp. Volgens hun stedenbouwkundige analyse past het perfect binnen het karakter van het dorp. Buurtbewoners vinden het lelijk en vrezen voor hun uitzicht en lichtinval. De gemeente moet een afweging maken, belangen afwegen en de juiste balans vinden.

In mijn rol als juridisch adviseur sta ik meestal aan één kant, de kant van de gemeente of de kant van de burger of ondernemer. Als jurist word je vaak ingeschakeld als men het niet helemaal meer vertrouwt, men is op zoek naar rugdekking. In veel gevallen is dan al begonnen met de formele procedure.
In het omgevingsrecht is de meeste winst echter te behalen in het voortraject, als de formele procedure nog niet is gestart. Als een juridisch conflict over een ruimtelijk plan bij de rechter terecht komt, wordt het vraagstuk marginaal getoetst. De rechter bekijkt of de gemeente op de juiste wijze tot een goed besluit is gekomen. Is er voldoende onderzoek verricht en heeft de gemeente haar besluit voldoende gemotiveerd? De vaak complexe voorgeschiedenis en genuanceerde belangen kunnen niet allemaal stuk voor stuk aan bod komen.
Dit betekent dat je als ondernemer of burger je belangen het beste in het voortraject kunt inbrengen. In deze fase kan samen met de initiatiefnemer, de gemeente en omwonenden een dialoog worden opgestart om de belangen te inventariseren. Samen kunnen we onderzoeken waar de pijnpunten zitten of waar overeenstemming bereikt wordt.
Een jurist kan in deze fase meerwaarde hebben. Een jurist weet aan welke wettelijke normen moet worden voldaan en waar dus geen water bij de wijn kan worden gedaan, bijvoorbeeld het beschermen van Natura2000-gebieden. Maar er zijn ook zachtere normen die op verschillende manieren kunnen worden ingevuld, bijvoorbeeld het garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Een dergelijke norm kan in verschillende initiatieven op een andere wijze worden ingevuld. In een open dialoog kan onderzocht worden wat voor alle betrokkenen belangrijk is. Dit kan door de jurist vastgelegd worden in een ruimtelijk plan of overeenkomst. Deze open dialoog kan nooit (meer) bereikt worden in de fase waarin de formele procedure is opgestart, er gewerkt wordt met inspraak en zienswijzen en een gang naar de rechter al wordt overwogen.

In het omgevingsrecht is het afwegen van belangen het allerbelangrijkste. Als jurist kan ik deze afweging begeleiden. Ik kan aangeven waar de randvoorwaarden liggen en waar we kunnen zoeken naar een compromis. En het is veel mooier om dat te doen in het voortraject waar overeenstemming nog tot de mogelijkheden behoort, dan in de rechtbank waar het conflict al leidend is. Juist in het faciliteren van een open dialoog en het bereiken van overeenstemming, is Jurist omgevingsrecht een prachtvak!

Tags: nieuws, omgevingswet