• Lettele 1
  • Lettele 2
  • Lettele 3
  • Lettele 4
  • Lettele 5
  • Lettele 6
  • Home
  • Dorpsvisie Lettele

Dorpsvisie Lettele

Dorpsgemeenschappen draaien vanouds op onderlinge afhankelijkheid. Op het niveau van dorpen en kleine steden zijn er nog mogelijkheden om deze kringlopen sluitend te krijgen, om bijvoorbeeld gezamenlijk energie op te wekken, om combinaties te maken tussen opvang van kinderen en betrokkenheid van en hulp voor ouderen. Wij adviseren om alle partijen die een belang hebben in een kern te inventariseren en te betrekken bij dorpsvernieuwing. Daar waar raakvlakken zijn, waar belangen worden gedeeld, ontstaan mogelijkheden voor slimme combinaties die bijdragen aan een leefbare, zelfstandige gemeenschap.

Het dorp Lettele ligt bijvoorbeeld ingebed in het groen. Het groen wordt onderhouden, gesnoeid en afgevoerd op kosten van de gemeente. Het zwembad en het gebouw van de sportvereniging moeten worden verwarmd. Het eerste in de zomer, het tweede in de winter. Er is een marktpartij, Snoeihout bv, die de calorische waarde van groen omzet in concrete energie. Het hout wordt versnipperd en vergist in een mobiele centrale. Deze product-marktcombinatie maakt een deel van Lettele onafhankelijk van de gemeente Deventer. Het dorp krijgt organisatieadvies over contractvorming en zekerheid over energielevering en de gemeente kan een deel van de onderhoudskosten van de begroting schrappen!