Noordwijkerhout2

De gemeente Noordwijkerhout werkt aan de actualisering van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Op 26 juni 2014 zijn de werkzaamheden voor het project gestart. De procedure van het plan is nu zover gevorderd dat de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied op 30 juni 2016 in haar vergadering ter vaststelling voorgelegd krijgt. Op deze projectwebsite kunt u hier meer over lezen. Ook kunt u relevante documenten downloaden via deze projectwebsite. Verder vindt u hier informatie omtrent de besluitvorming in de gemeenteraad.

In de periode van 24 november tot en met 5 januari 2016 heeft het ontwerp van het Bestemmingsplan Buitengebied voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode twintig zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en beantwoord. Lees onder ‘Nieuws’ de stand van zaken.

De gemeenteraad heeft het Bestemmingsplan Buitengebied op 30 juni 2016 vastgesteld.

Positief advies Commissie voor de m.e.r. over het ontwerpPlanMER
De gemeente heeft ook een positief toetsingsadvies ontvangen van de commissie voor de m.e.r. In het toetsingsadvies is afgewogen of het MER alle informatie bevat die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit. Op 2 maart 2016 is het advies van de Commissie m.e.r. uitgebracht. Het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is als document te downloaden. U vindt het toetsingsadvies onder ‘Openbare stukken’.
Onder ‘Nieuws’ leest u meer over het toetsingsadvies.