DEVIJF6

icon1C 

CO-CREATIE

1. Wij geloven in het oplossende vermogen van de samenleving. Waar een dialoog is, is een weg.

 

  

Omgevingsplan Schokland
Begin aan de keukentafel, zo stem je initiatieven op elkaar af.

Omgevingsvisie Waterland
Bouwen aan vertrouwen tussen overheid en maatschappij.

icon2C 

DEELNAME

2. Wij werken aan actieve deelname van partijen vanuit  een gelijkwaardige positie, met behoud van ieders verantwoordelijkheden

  

Havenkwartier Deventer
Stap voor stap de passende oplossingen vinden voor een eigenzinnige stadswijk.

Interactieve projectwebsite bestemmingsplan Het Lint 2015
Een conserverend bestemmingsplan biedt via de projectwebsite kansen op participatie en dialoog.

icon inzicht 

INZICHT

3. Meten is weten. Met digitale toepassingen bieden we inzicht in het behoud van een gezonde en veilige leefomgeving.

  


Reuringskaart Alkmaar

Door slim gebruik te maken van informatie wordt de basis gelegd om verrassende keuzes te maken.

Horst aan de Maas
Orde scheppen en samenwerken in het grootste buitengebied van Limburg.

icon regisseur 

REGISSEUR

4. Het organiseren van participatie is ons vak. Het open planproces creëert gedragen plannen voor de onbekende  toekomst.

  

Hart van Malden
Van een gebroken hart naar een kloppend hart voor Malden.

Visie en bestemmingsplan buitengebied Moerdijk
Breed gedragen visie op basis van uitgebreid participatieproces

icon verbinding 

VERBINDING

5. We stoppen niet bij sectorale toetsingskaders. We verbinden onze vakgebieden voor de integrale oplossing.

  

Project van de zon
Initiatieven voor zonne-energie goedkoper en snel uitvoerbaar, door inzet van nieuwste regelgeving.

Grenscorridor N69
Met expertise een eerder onhaalbaar doel bereiken.